Batavierstraat te Amsterdam (ingekleurde foto #023).

Indringende foto van de verdwenen Batavierstraat te Amsterdam. Ingekleurd: Emiel Verwijst.

De fotograaf (naam onbekend) laat een treffend beeld zien van de armoede destijds en het verval van deze straat met hoofdzakelijk onbewoonbaar verklaarde woningen die blijkbaar toch bewoond werden. Beeldbank Amsterdam geeft aan dat de foto dateert van september 1925. Op Wikipedia valt te lezen (letterlijk overgenomen): “In de jaren twintig werd de verkrotte buurt gesaneerd door de gemeente. De huizen tussen de Batavierstraat en de Uilenburgerachterstraat werden gesloopt. Op Uilenburg werden in 1910 al 368 van de 861 woningen onbewoonbaar verklaard. De volkrijkheid in de Joodenbuurt is op sommige plaatsen zo groot, ieder plekje, tot op de vliering toe, met zoo veele menschen bezet, de onbescheidenheid van veelen dier natie in dergelyke huizen, was van dien aart, dat alle de wijkmeesters niet hebben durven instaan, dat er aldaar ook niet enkele menschen, kinders vooral, over het hoofd zyn gezien geworden. Twee derde (20.000) van de joodse inwoners van de stad leefde in armoede. Er woonden soms tien mensen op een kamer. Besmettelijke ziekten kwamen veelvuldig voor. 

Advertentie