Veghel Market Garden

Remember September. Een in 2014 ingekleurde foto van de Veghelse fotograaf Johan van Eerd (met toestemming van erfgenamen).

Picture taken on 17 September 1944 by Johan van Eerd. It was the liberation of the Dutch town Veghel part of Operation MARKET GARDEN. I colourised this picture in consultation with and with permission of the heirs of Johan van Eerd and on 17 September 2014, 70 years later this picture was published in a news paper as a remembrance on Market Garden.

The picture shows the happiness of the liberated people in Veghel. The names of the people on the picture are: Jet van Eerd, Jos van Arts (Father Quirinus) and the girl is Jeanneke Rath. Unfortunately we still don’t know the name of the American Soldier. After the picture was published in the newspaper the little girl on the picture contacted me (she still is alive). She remembered her dress was blue and the ribbon in her hair was orange. I visited her to give her personally a new colourised picture with the right colours. A very emotional moment for her. 

??
Advertentie

TWAALF INGEKLEURDE FOTO’S VEGHEL (FRANS STENDER).

Frans Stender was van Duitse afkomst en kwam uit Goch, Rheinland, Prussia, oorspronkelijk Johann Franz Stender geheten. Zijn doopnamen waren Johannes Franciscus Stender, geboren op 23 februari 1866. Frans Stender was van beroep horlogemaker en vestigde zich met zijn gezin in Veghel op 1 februari 1893. Naast fotograaf was hij een begenadigd musicus die kennelijk veel heeft betekend voor het muzikale leven in Veghel. Frans Stender was tevens een vooraanstaand persoon in het muzikale leven van Veghel. Als zodanig was hij de eerste directeur van de Harmonie die onder de naam “Bonds Harmonie” werd opgericht en waaruit later de Kerkelijke “Harmonie de Eendracht” is gegroeid. Frans Stender is 71 jaar geworden en is op 12 augustus 1937 overleden.